کلیپ معارف

کلیپ مداحی

مشهد الرضا - 1394 - پیله ور

مشهد الرضا - 1394 -  پیله ور

کلیپ مداحی

مشهد الرضا - 1394 - پیله ور

مبانی اعتقادی - حجت الاسلام بندانی

کلیپ سخنرانی

مبانی اعتقادی - حجت الاسلام بندانی

خصوصیات جمال مبارک امام زمان علیه السلام

ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: ابروهاى مهدى عليه السّلام نورانى و روشن است، و وسط بينى مبارک آن حضرت برجسته و سوراخهاى آن تنگ است. و در روايت ديگر است كه (فرمود): من نورانى‏ترم.

بیشتر...
اشاره به نام و اصل و نسب امام زمان علیه ...

عبد الله از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: اسم مهدى اسم من است و اسم پدرش هم اسم پدر من است. راوى ميگويد: مكررا از آن حضرت مي شنيدم كه نام پدرش (يعنى پدر مهدى) را ذكر نمي كرد. كعب ميگويد: اسم مهدى ع...

بیشتر...
طلوع علامتی همراه آفتاب

على بن عبد الله بن عباس ميگويد: مهدى عليه السّلام خروج نميكند تا اينكه با آفتاب علامتى طلوع كند.

بیشتر...
گرفتاری امت

ابو هريره از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: عنقريب امت من نظير امم سابقه گرفتار خواهد شد. مردى گفت: يعنى آن طور كه فارس و روم رفتار كردند؟ فرمود: مگر مردم غير از اينها هستند.

بیشتر...

حمید علیمی

مشهد الرضا - 1394

حجت الاسلام مهدوی

مبانی اعتقادی

تصاویر جلسات