کلیپ پخش نشده

تیزر در باب معارف

ادعای محبت و دوستی اهلبیت علیه السلام سبب آمیخته شدن حق و باطل

حسن خزار گفت:امام رضا علیه السلام فرمودند:بعضی از کسانی که ادعای محبت و دوستی ما را دارند،ضررشان برای شیعیان ما از دجال بیشتر است.حسن گفت:عرض کردم :ای پسر رسول خدا صلی الله علیه واله به چه علت؟فرمودند:به خاطر دوستی شان با دشمنان ما ودشمنی شان با دوستان ما و هرگاه چنین شود،حق و باطل به هم درآمیزد و امر مشتبه گردد و مومن از منافق بازشناخته نشود.(انساب النواصب ص 25)

 احادیث